Användarvillkor

ÖVERSIKT
Den här webbsidan drivs av Hector-Design. Under hela platsen, "vi", "oss" och "vårt", hänvisar vi till Hector-Design. Hector-Design erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, betingad av att du accepterar alla villkor, regler och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss, deltar du i vår "Tjänst" och går med på att vara bunden av följande villkor ("Service", "Terms"), inklusive de ytterligare villkor och regler som refereras till och / eller finns tillgängliga via hyperlänk. Dessa tjänstevillkor gäller för alla användare av anläggningen, även utan preskriptionsanvändare som är webbläsare, leverantörer, kunder, köpmän och / eller bidragsgivare till innehållet.

Läs noga igenom dessa tjänstevillkor noggrant innan du får tillgång till eller använder vår webbplats. Genom att få åtkomst till eller använda någon del av området, går du med på att vara bunden av dessa tjänstevillkor. Om du inte går med på alla villkor i avtalet kan du inte komma åt webbplatsen eller använda någon av tjänsterna. Om dessa villkor anses vara ett erbjudande, är godtagandet uttryckligen begränsat till dessa tjänstevillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i det aktuella lagret ska också omfattas av tjänstevillkoren. Du kan när som helst på den här sidan granska den mest aktuella versionen av Tjänstesterden. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta en del av dessa tjänstevillkor genom att lämna in uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera den här sidan för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter att ändringar har gjorts innebär att dessa ändringar godtas.

Vår affär är värd för Shopify Inc. De ger oss den elektroniska handelsplattformen som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till er.

AVSNITT 1-INTERNETBUTIKSVILLKOR
Genom att godkänna dessa tjänstevillkor representerar du att du är minst lika gammal som i din delstat eller provins eller att du är majoritetens ålder i din delstat eller provins och du har gett oss ditt samtycke för att låta någon av dina underåriga anhöriga använda den här platsen.
Ni får inte använda våra produkter för något olagligt eller otillåtet ändamål, och ni får inte heller, i användningen av denna tjänst, bryta mot några lagar i er jurisdiktion (inbegripet men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur.
En överträdelse eller överträdelse av någon av villkoren kommer att leda till ett omedelbart avslut av era tjänster.

AVSNITT 2-ALLMÄNNA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att vägra att ta emot tjänster av någon anledning när som helst.
Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kontokortsinformation) kan överföras okrypterat och omfatta (a) överföringar via olika nät, och b) ändringar för att anpassa sig och anpassa sig till de tekniska kraven för anslutningsnätverk eller -enheter. Kreditkortsinformationen är alltid krypterad vid överföring via nätverk.
Du går med på att inte reproducera, kopiera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, Service eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på den webbplats där tjänsten tillhandahålls, utan att vi skriftligen har gett tillstånd till det.
De rubriker som används i detta avtal är endast avsedda för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3-NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET
Vi är inte ansvariga om den information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna anläggning tillhandahålls endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att rådfråga primärt, mer preciserat, mer fullständiga eller mer lämpliga informationskällor. Allt beroende av materialet på den här platsen är på din egen risk.
Den här platsen kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och är endast avsedd för din referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna plats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Ni håller med om att det är ert ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4-ÄNDRINGAR AV TJÄNSTE-OCH PRISÄNDRINGAR
Priserna för våra produkter är föremål för förändring utan förvarning.
Vi förbehåller oss rätten när som helst för att ändra eller avsätta tjänsten (eller någon del av eller innehåll av denna) utan att någon av dem har underrättat dem.
Vi kommer inte att vara ansvariga för er eller någon tredje part för eventuella ändringar, prisförändringar, avstängning eller avstängning av tjänsten.

AVSNITT 5-PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)
Vissa produkter eller tjänster kan endast finnas på nätet via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och är föremål för utbyte eller utbyte enbart i enlighet med vår policy för återvändande.
Vi har gjort allt vi kan för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som dyker upp i butiken. Vi kan inte garantera att datorbildskärmens visning av någon färg är korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte förpliktigad, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa de kvantiteter av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller priser kan komma att ändras när som helst utan förvarning, efter eget gottfinnande av oss. Vi förbehåller oss rätten att avbryta varje produkt när som helst. Varje erbjudande om en produkt eller tjänst som görs på denna plats är ogiltig om det är förbjudet.
Vi kräver inte att kvaliteten på alla produkter, tjänster, information eller annat material som köps eller erhållits av er kommer att motsvara era förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

AVSNITT 6-NOGGRANNHET FÖR FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION
Vi förbehåller oss rätten att vägra att ge er order. Vi kan, i vårt enda utrymme för skönsmässig bedömning, begränsa eller ställa in inköpta kvantiteter per person, hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som har placerats av eller på samma kundkonto, samma kontokort och / eller beställningar som använder samma fakturerings-och/eller leveransadress. Om vi ändrar till eller avbryter en beställning, kan vi försöka att kontakta dig genom att kontakta den e-postadress och / eller faktureringsnummer / telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order om att återförsäljare, återförsäljare eller distributörer i vår enda dom verkar ha placerat ut dem.

Du går med på att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps-och kontoinformation för alla inköp som görs i vår butik. Du går med på att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och förfallodatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig om det behövs.

För mer information, se över vår returpolicy.

AVSNITT 7-FRIVILLIGA VERKTYG
Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller inmatning av.
Ni erkänner och håller med om att vi ger tillgång till sådana verktyg "som är" och "som tillgängliga" utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan någon som helst stöd. Vi kommer inte att ha någon som helst ansvar för användningen av frivilliga tredjepartsverktyg eller som har att göra med användningen av dessa.
All användning av frivilliga verktyg som erbjuds genom anläggningen är helt och hållet på egen risk och du bör se till att du känner till och godkänner de villkor på vilka verktyg tillhandahålls av den berörda tredjepartsleverantören.
Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbsidan (inklusive frisläppande av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska också omfattas av dessa tjänstevillkor.

AVSNITT 8-LÄNKAR TILL TREDJE PART
Vissa material, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår avdelning kan omfatta material från tredje part.
Tredjepartslänkar på den här platsen kan leda dig till webbplatser som inte är anslutna till tredje part. Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi har inte fullmakt och kommer inte att ha någon skuld eller ansvar för något tredje parts material eller webbplatser, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi är inte ansvariga för skador eller skador i samband med inköp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med några webbplatser på tredje part. Granska noggrant den tredje partens politik och praxis och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, påståenden, farhågor eller frågor om tredjepartsprodukter bör riktas till den tredje parten.

AVSNITT 9-ANVÄNDARKOMMENTARER, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA INLAGOR
Om du på vår begäran skickar vissa specifika inlagor (t.ex. projekttävlingar) eller utan en begäran från oss du skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller andra material, oavsett om det är online, via e-post, eller på annat sätt (gemensamt, "kommentarer"), håller du med om att vi när som helst kan, utan begränsningar, redigera, kopiera, distribuera, distribuera, översätta och på annat sätt använda eventuella kommentarer som du vidarebeforger till oss. Vi är och ska inte ha någon förpliktelse (1) att behålla några synpunkter i förtroende, (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer, eller (3) för att svara på eventuella synpunkter.
Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi själva bestämmer i vårt eget utrymme för skönsmässig bedömning är olagliga, kränkande, hotfulla, förtal, pornografiska, obscent eller på annat sätt motstridiga eller kränker alla parts immateriella rättigheter eller dessa tjänstevillkor.
Ni håller med om att era synpunkter inte kommer att bryta mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, privatliv, personligheter eller andra personliga eller äganderättsligt skyddade rättigheter. Du håller dessutom med om att dina kommentarer inte kommer att innehålla libelaktiga eller på annat sätt olagliga, misshandlade eller obscena material, eller innehåller något datorvirus eller annat malware som på något sätt skulle kunna påverka driften av tjänsten eller på någon tillhörande webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje parter om ursprunget för eventuella synpunkter. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar och tar inte ansvar för några synpunkter som lämnats av er eller någon tredje part.

AVSNITT 10-PERSONLIG INFORMATION
Din inlämning av personlig information i butiken styrs av vår sekretesspolicy. För att se vår sekretesspolicy.

AVSNITT 11-FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN
Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i den tjänst som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan ha samband med produktbeskrivningar, prissättning, befordringar, erbjudanden, leveransavgifter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, samt att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar, om någon information i tjänsten eller på någon tillhörande webbplats inte är korrekt när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter det att du har lämnat in din beställning).
Vi har ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon tillhörande webbplats, bland annat utan begränsning, prisinformation, med undantag för vad som krävs enligt lag. Inget uppdateringsdatum eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, bör tas för att ange att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12-FÖRBJUDEN ANVÄNDNING
Förutom andra förbud som anges i tjänstevillkoren är det förbjudet att använda anläggningen eller dess innehåll a) för något olagligt ändamål, b) för att ålägga andra att utöva eller delta i olagliga handlingar, c) att bryta mot alla internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar, (d) att inkräkta på eller kränka andras immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter, e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, skada, förtala, förtala eller kränka varandra. disparage, intimt eller diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder, f) att lämna oriktiga eller vilseledande uppgifter, (g) att överföra eller överföra virus eller någon annan typ av farlig kod som kommer att användas eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av tjänsten eller av någon tillhörande webbplats, andra webbplatser eller Internet, (h) för att samla in eller spåra andras personuppgifter, (i) för att samla in eller spåra andras personuppgifter, (i) för att samla in eller spåra andras personuppgifter, (i) för att samla in eller spåra andras personuppgifter, (i) att samla in eller spåra andras personuppgifter, (i) att samla in eller spåra andras personuppgifter, (i) att samla in eller spåra andras personuppgifter, (i) att samla in eller spåra andras personuppgifter, (i) att samla in spindel, krypa eller skrapa, j) för varje obscen eller omoraliskt syfte, eller k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna hos Service eller någon annan relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon tillhörande webbplats för att bryta mot något av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13-AVSKRIVNING AV GARANTIER.BEGRÄNSNING AV SKADESTÅNDSANSVAR
Vi garanterar inte, representerar eller motiverar att er användning av vår tjänst kommer att bli oavbruten, i rätt tid, säker eller felfri.
Vi motiverar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du håller med om att vi då och då kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan att märka något.
Du är uttryckligen överens om att din användning av, eller oförmåga att använda, är att använda tjänsten som enda risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten är (med undantag för så som uttryckligen anges av oss) "som" och "som är tillgängligt" för din användning, utan någon form av representation, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckta eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för merchantability, merchantbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, varaktighet, titel och icke-överträdelse.
I inget fall ska Hector-Design, våra ledande befattningshavare, anställda, anställda, ombud, ombud, ombud, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för varje skada, förlust, fordran eller någon direkt, indirekt, oavsiktlig, särskild eller väsentlig skada, inbegripet, utan begränsning av förlorade intäkter, förlorade inkomster, förlorade inkomster, förlust av uppgifter, ersättningskostnader eller liknande skadestånd, oavsett om de är baserade i avtal, skadeståndsansvar (inbegripet vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, till följd av din användning av någon av de tjänster eller produkter som upphandlats med hjälp av tjänsten, eller för alla andra anspråk som är relaterade till din användning av tjänsten eller någon annan produkt, inbegripet, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada av sådana slag som uppkommer till följd av att tjänsten eller innehållet (eller produkten) lämnats in, överförs eller på annat sätt görs tillgängliga via tjänsten, även om de har råd att använda tjänsten, även om de avråds från att använda tjänsten. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av skadeståndsansvar för följdskador eller oförutsedda skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den högsta tillåtna omfattningen enligt lag.

AVSNITT 14-FÖRNEKNING
Ni går med på att avvärja, försvara och inneha ofarlig Hector-Design och våra moderföretag, dotterbolag, dotterbolag, medarbetare, ombud, ombud, leverantörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, ofarliga från alla anspråk eller krav, inbegripet rimliga advokater, som görs av en tredje part på grund av eller uppstår till följd av din överträdelse av dessa tjänstevillkor eller de handlingar de innehåller genom hänvisning, eller brott mot någon annan lag eller rätt till en tredje parts rättigheter eller om du bryter mot någon lag eller rätt till en tredje part.

AVSNITT 15-AVGÅNGSVEDERLAG
Om någon bestämmelse i dessa villkor är rättsstridig, annullerad eller overkställbar, skall denna bestämmelse dock vara verkställbar i så stor utsträckning som möjligt enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen skall anses avskiljas från dessa tjänstevillkor, vilket inte skall påverka giltigheten och verkställigheten av andra kvarvarande bestämmelser.

AVSNITT 16-AVSLUTANDE
De skyldigheter och åtaganden som de parter som har ådragit sig innan uppsägningsdagen har löpt ut ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.
Dessa tjänstevillkor är effektiva såvida inte du eller vi har sagt upp dem. Du kan när som helst avsluta dessa tjänstevillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.
Om vi i vår enda dom misslyckas, eller vi misstänker att ni har misslyckats, att uppfylla alla villkor eller bestämmelser om dessa tjänstevillkor, kan vi när som helst säga upp detta avtal när som helst utan uppsägningstid, och ni kommer att vara ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med datum för uppsägning, och/eller om detta kan neka er tillträde till våra tjänster (eller någon del av detta).

AVSNITT 17-HELA AVTALET
Att vi inte har utövande eller rätt att utöva någon rätt eller bestämmelse i dessa tjänstevillkor ska inte utgöra ett undantag från denna rätt eller bestämmelse.
Dessa tjänstevillkor och alla regler eller driftsregler som har lämnats in av oss på denna webbplats eller i fråga om Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten, som ersätter alla tidigare eller omtvistade avtal, meddelanden och förslag, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av tjänstevillkoren).
Alla tvetydigheter vid tolkningen av dessa tjänstevillkor skall inte tolkas mot den redaktionella part som har rätt att yttra sig.

AVSNITT 18-LAGEN
Dessa tjänstevillkor och varje separat avtal som innebär att vi tillhandahåller tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Danmarks lagar.

AVSNITT 19-FÖRÄNDRINGAR AV VILLKOREN FÖR TJÄNSTGÖRING
Du kan när som helst granska den mest aktuella versionen av tjänstevillkoren på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta en del av dessa tjänstevillkor genom att uppdatera uppdateringar och ändra vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår webbplats eller tjänsten till följd av ändringar av dessa tjänstevillkor innebär att dessa ändringar godtas.

AVSNITT 20-KONTAKTUPPGIFTER
Frågor om tjänstevillkoren bör skickas till oss på office@hsdl.dk.