Återbetalningspolicy

Returer
Vår politik varar i 30 dagar. Om 30 dagar har gått sedan ditt köp, tyvärr kan vi inte erbjuda dig en återbetalning eller ett utbyte.

För att vara berättigad till en återkomst måste din artikel vara oanvänd och i samma skick som du fick den. Det måste också finnas i originalförpackningen.

Flera typer av varor är undantagna från att återlämnas. Det går inte att returnera lättfördärvliga varor som livsmedel, blommor, tidningar eller tidskrifter. Vi tar inte heller emot produkter som är intimt eller sanitära varor, farliga material eller brandfarliga vätskor eller gaser.

Ytterligare icke-returnerbara artiklar:
-Presentkort
-Hämtningsbara programvaror
-Hälso-och sjukvård och personlig vård

För att slutföra din återkomst kräver vi ett kvitto eller bevis på köp.
Skicka inte återköpet till tillverkaren.

Det finns vissa situationer där endast delvis exportbidrag beviljas (om tillämpligt).
-Bok med tydliga tecken på användning
-CD-, DVD-, VHS-band, programvara, videospel, kassettband eller vinyl-post som har öppnats
-Alla artiklar som inte är i ursprungligt skick, är skadade eller saknade delar av skäl som inte beror på vårt fel.
-Alla föremål som returneras mer än 30 dagar efter leveransen.

Återbetalning (om tillämpligt)
När du har fått din återkomst och inspekterats skickar vi ett e-postmeddelande till dig om att vi har fått ditt returnerade objekt. Vi kommer också att meddela er om ert bidrag eller avslag på er återbetalning.
Om du är godkänd, kommer ditt bidrag att behandlas, och en kredit kommer automatiskt att tillämpas på ditt kreditkort eller den ursprungliga betalningsmetoden inom en viss mängd dagar.

Sena eller saknade exportbidrag (om tillämpligt)
Om du inte har fått pengarna än, så kolla ditt bankkonto igen.
Kontakta ditt kreditkortsföretag, det kan ta lite tid innan din återbetalning inlämnas officiellt.
Nästa gång kontakta din bank. Det finns ofta en viss bearbetningstid innan en återbetalning har lämnats in.
Om du har gjort allt det här och fortfarande inte har fått ditt bidrag ännu, kontakta oss på office@hsdl.dk.

Försäljningsartiklar (om tillämpligt)
Endast regelbundna prissatta föremål kan återfinansieras, tyvärr kan inte försäljningsobjekt återfinansieras.

Utbyte (om tillämpligt)
Vi byter bara ut objekt om de är defekta eller skadade. Om du behöver byta den för samma post, skicka ett e-postmeddelande till office@hsdl.dk och skicka din post till: HSDL ApS, Norregade, 12, 6330 Padborg, Danmark.

Gåvor
Om artikeln var markerad som en gåva när den köptes och levererades direkt till dig, får du en presentkredit för värdet av din återkomst. När det returnerade objektet har tagits emot kommer ett presentkort att skickas till dig.

Om artikeln inte var märkt som en gåva när den köptes, eller presenten gav sig till dig senare, kommer vi att skicka en återbetalning till gåvan Giver och han kommer att få reda på din återkomst.

Sjöfart
För att återlämna din produkt bör du skicka din produkt till: HSDL ApS, Norregade, 12, 6330 Padborg, Danmark

Du kommer att vara ansvarig för att betala för dina rederikostnader för att returnera ditt objekt. Sjöfartskostnader är inte återbetalningsbara. Om du får en återbetalning kommer kostnaden för rederier att dras av från din återbetalning.

Beroende på var du bor, kan den tid det tar för din utbytta produkt att nå dig, kan variera.

Om du skickar över ett objekt över $75, bör du överväga att använda en spårbar sjötransporttjänst eller inköpsförsäkring. Vi garanterar inte att vi kommer att få ditt returnerade objekt.